Jak po wejściu w życie nowego rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych prawidłowo ustalić wyrównanie... - OpenLEX

Jak po wejściu w życie nowego rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych prawidłowo ustalić wyrównanie wynagrodzenia wójta?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: SKALSKA MAGDALENA
Odpowiedzi udzielono: 26 listopada 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Z dniem 1 listopada 2021r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Z dniem wejścia w życie ustawy z 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw (Dz.U . poz. 1834) straciło swą moc rozporządzenie Rady Ministrów z 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Cytowana wyżej ustawa wprowadziła zmiany m.in. w zakresie wysokości wynagrodzenia pracowników samorządowych z wyboru i przepisy te mają zastosowanie do wynagrodzeń od 1 sierpnia 2021 r.

Czy analizując wynagrodzenie wójta w kontekście ustawowego minimalnego wynagrodzenia określonego ustawą o pracownikach samorządowych należy brać pod uwagę wynagrodzenie określone rozporządzeniem z 15 maja 2018 r. za okres od 1 sierpnia 2021r . do 31 października 2021 r. oraz od 1 listopada 2021 r. określone rozporządzeniem z 25 października 2021 r.? Czy do analizy wynagrodzenia od 1 sierpnia 2021 r. należy zastosować wynagrodzenie określone nowym rozporządzeniem z 25 października 2021 r.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX