Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Okoń Michał
Odpowiedzi udzielono: 1 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

PINB przeprowadził kontrolę, na której protokolarnie stwierdził istnienie obiektu, który wg inwestora pełni funkcję wiaty - zadaszenia na pojemniki na odpady - śmieci. Obiekt o konstrukcji metalowej pokryty dachem jednospadowym z blachy trapezowej, posiada posadzkę betonową, w której zabetonowane zostały słupki metalowe, na ścianach obiektu zamontowana została blacha trapezowa, w górnej części ścian zamontowano siatkę ogrodzeniową na wysokości z jednej strony około 50 cm i z drugiej strony około 15 cm od dachu. Obiekt posiada także drzwi metalowe z blachy trapezowej. Wewnątrz obiektu znajdowały się pojemniki na odpady.

Czy PINB powinien potraktować obiekt jako wiata na śmieci, która nie wymaga ani zgłoszenia ani pozwolenia do właściwego organu administracji architektonicznej, czy jako obiekt budowlany - budynek, na budowę którego inwestor powinien posiadać zgłoszenie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?