Jak PINB może odebrać obiekt, gdy decyzja o pozwoleniu na budowę została uchylona, a nie został też zatwierdzony projekt zamienny?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wasilewski Filip
Odpowiedzi udzielono: 18 maja 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Organ nadzoru budowlanego wszczął postępowanie w sprawie istotnych odstępstw od zatwierdzonego projektu budowlanego i nałożył obowiązek dostarczenia zamiennego projektu budowlanego. Na wniosek PINB organ administracji architektoniczno-budowlanej uchylił decyzję o pozwoleniu na budowę. Inwestorzy nie wykonali w terminie projektu zamiennego, w związku z czym PINB nakazał w trybie art. 51 ust. 5 ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane – dalej pr. bud. rozbiórkę i przywrócenie do stanu poprzedniego, co inwestorzy wykonali. Rozebrali tylko tę część, którą rozbudowali w warunkach samowoli budowlanej, co mieli nakazane decyzją. Po rozbiórce wykonywane były jeszcze roboty wykończeniowe itp. w części wybudowanej na pozwolenie. Aktualnie inwestorzy wystąpili o zakończenie budowy.

Jak organ PINB ma się zachować, skoro decyzja o pozwoleniu na budowę została uchylona, a nie został też zatwierdzony projekt zamienny?

Na podstawie jakiego projektu i jakiej decyzji odebrać obiekt?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX