Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Zamajtys Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 5 stycznia 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak powinna być oznakowana strefa zagrożenia wybuchem gdzie przesypywany jest proszek aluminiowy?

W jakie środki ochrony indywidualnej/odzież powinni być wyposażeni pracownicy?

Jakie znaki powinny się znajdować przed wejściem?

Czy powinno się opracować dokument oceny zagrożenia przed wybuchem?

Czy powinno się opracować dokument zabezpieczenia przed wybuchem?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?