Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Baranowska Agata
Odpowiedzi udzielono: 4 września 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Dostaliśmy dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego e-usług (e-rejestracja, e-diagnostyka, e-laboratorium, e-kolejka) polegający na dostawie oraz udzieleniu licencji na użytkowanie oprogramowania aplikacyjnego, wdrożenia (zainstalowanie i uruchomienie aplikacji i oprogramowania aplikacyjnego); dostawę komputerów, drukarek, UPS, ruterów, telefonów, laptopów, serwera; wykonanie sieci teleinformatycznej wraz z materiałem. W celu przeprowadzenia postępowania przetargowego na postawie ustawy z 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych muszę oszacować wartość zamówienia.

Które z powyższych zadań powinnam szacować razem, a które oddzielnie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?