Jak osoba fizyczna zatrudniająca zleceniobiorcę powinna rozliczyć tą umowę?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Kostrzewa Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 25 marca 2016 r.

PYTANIE

Osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej od marca zatrudniła na umowę zlecenia pomoc domową. Zleceniobiorczyni ma jeszcze inny tytuł do ubezpieczeń tj. inna umowa zlecenia, z której miesięcznie otrzymuje wynagrodzenie 2700 zł brutto. Wobec powyższego w ZUS zostały złożone formularze zgłoszeniowe ZFA i ZZA zleceniobiorcy. Zatrudniająca nie odprowadza zaliczki na podatek dochodowy, bo nie jest uprawniona, nie ma składek społecznych, tylko zdrowotne.

Czy za zleceniobiorcę, który zarobił 1890 zł brutto za marzec nie należy odprowadzać żadnych składek, bo z powodu braku podatku nie będzie też składki zdrowotnej?

Jak prawidłowo wykazać składki w RCA od takiego wynagrodzenia za marzec?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access