Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 17 kwietnia 2020 r.
Autor odpowiedzi: Okoń Michał
Odpowiedzi udzielono: 19 kwietnia 2020 r.

PYTANIE

Jak organ powinien prowadzić postępowanie ws. wydania decyzji lokalizacji celu publicznego w okresie koronawirusa (COVID-19) i czy jest w ogóle możliwe wydanie takiej decyzji z uwagi na zawieszenie biegu terminów?

Czy możliwe jest w obowiązującym stanie prawnym uzyskanie uzgodnień na podstawie art. 106 ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256) – dalej k.p.a.?

Wniosek wpływa do organu po 31.03.2020 r.

Jak zapewnić udział stron postępowania i uzyskać prawomocną decyzję?

Czy w przypadku przekroczenia terminu na wydanie decyzji lokalizacji celu publicznego wojewoda może naliczyć karę pieniężną na organ?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?