Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 12 sierpnia 2019 r.
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 10 września 2018 r.

PYTANIE

Z dniem 8.09.2018 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Środowiska z 26.07.2018 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, które określa wzory druków sprawozdań. W § 2 niniejszego rozporządzenia wskazano, że sprawozdania za rok 2017 należy składać zgodnie z dotychczasowymi wzorami, przy czym rozporządzenie nie zawiera uregulowania kwestii sprawozdań podmiotów składanych za I półrocze roku 2018 r. Powyższe zapewne wynika z faktu, że planowo rozporządzenie określające nowe druki miało wejść w życie przed upływem terminów na składanie sprawozdań. Stało się jednak inaczej. I na dzień wejścia w życie rozporządzenia organy dysponują sprawozdaniami za I i II kwartał 2018 r. w zakresie nieczystości ciekłych oraz sprawozdaniami półrocznymi podmiotów obierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, które zostały złożone na starych (nieobowiązujących od dnia 1.01.2018 r.) drukach, w ustawowym terminie do dnia 31.07.2018 r.

Czy złożone przez przedsiębiorców sprawozdania w świetle aktualnych przepisów są poprawne?

Czy sprawozdania zerowe za I półrocze 2018 r., których wzoru nowe rozporządzenie nie określa, są również poprawne?

Czy wzywać lub prosić przedsiębiorców o ponowne sporządzenie sprawozdań, z uwzględnieniem zmian w drukach?

Powyższe wynika z rozbieżności w zakresie przekazanych przez przedsiębiorcę w sprawozdaniu za I półrocze 2018 r. informacji, a wymaganych do sporządzenia przez organy sprawozdania rocznego za 2018 rok.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?