Jak organ podatkowy powinien przeprowadzić postępowanie na wniosek podatnika w przedstawionym stanie fatycznym?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Różycki Karol
Odpowiedzi udzielono: 28 lipca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podatnik w kwietniu br. otrzymał decyzję odraczającą cztery raty podatku od nieruchomości na pdst. art. 67a par 1 pkt 1 i 2 w związku z art. 67b § 1 pkt 3 lit. b do dnia 1.07.2020 r. jako pomoc inną niż de minimis. Po wydaniu decyzji okazało się że nie było podstaw do jej wydania. Tarcza pozwalała na taką pomoc, ale program pomocowy nie został zatwierdzony przez Komisję Europejską. UOKiK twierdzi, że jeśli już ktoś wydał taką decyzję to należy czekać na zatwierdzenie programu przez KE. Dnia 29.06. 2020 (czyli przed terminem odroczenia wynikającym z pierwszej decyzji) podatnik złożył kolejny wniosek o dalsze przesunięcie terminu i rozbicie zaległości na miesięczne raty. Tym razem wnioskuje o pomoc de minimis.

Jak prawidłowo przeprowadzić postępowanie. Wystąpić do SKO o stwierdzenie nieważności pierwszej decyzji?Potraktować drugi wniosek jako nowy? Zostawić pierwszą decyzję i na pdst art. 67 a par 1 pkt 2 przyznać kolejną pomoc z wyliczeniem jej od końca terminu odroczonego w pierwszej decyzji? Wg daty którego wniosku liczyć odsetki?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX