Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 15 grudnia 2020 r.
Autor odpowiedzi: Różycki Karol
Odpowiedzi udzielono: 22 października 2020 r.

PYTANIE

W dniu 9.04.2020 r. wpłynęło do Urzędu Miasta podanie do Rady Miasta podatnika XXX z prośbą o wydanie przez Radę uchwały w sprawie zwolnienia Strony z obowiązku zapłaty podatku od nieruchomości za okres od kwietnia do czerwca, w związku z COVID na podstawie art. 15 p ustawy antykryzysowej. W dniu 30 kwietnia 2020 r. Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości przedsiębiorców za miesiące maj i czerwiec 2020 r., których płynność finansowa uległa pogorszeniu. Przedmiotowy wniosek został skierowany przez Radę Miasta do Wydziału Podatków, jako Wydziału zajmującego się realizacją dochodów własnych gminy, który w dniu 29.05.2020 r. wydał postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie zwolnienia z obowiązku zapłaty podatku od nieruchomości, z uwagi na fakt, iż rada gminy nie jest uprawniona do wprowadzenia zwolnień podatkowych o charakterze podmiotowym oraz z uwagi na podjętą przez radę uchwałę w sprawie przedłużenia terminu płatności rat podatku. Na przedmiotowe postanowienie zostało złożone przez Stronę zażalenie do SKO. W dniu 9 września SKO uchyliło zaskarżone postanowienie w całości i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia.

Czy istnieje możliwość zwolnienia podatnika XXX z podatku od nieruchomości za miesiące kwiecień, maj, czerwiec 2020 r. na podstawie art. 15 p ustawy antykryzysowej w sytuacji, gdy Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości przedsiębiorców za miesiące maj i czerwiec 2020 r.? W przypadku nie podjęcia takiej uchwały przez radę w jaki sposób sprawa powinna być zakończona? Czy w przypadku podjęcia przez radę uchwały na podstawie art. 15 p ustawy antykryzysowej wszystkie podmioty, które dokonały zapłaty podatku za ww. miesiące będą mogły skorzystać z tego zwolnienia, czy też z uwagi na zapłatę zobowiązanie wygasło?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?