Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bursztynowicz Michał
Odpowiedzi udzielono: 2 lipca 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Do organu nadzoru budowlanego wpłynęło pismo od mieszkańców wsi X. W czasie zebrania z sołtysem jeden z mieszkańców złożył wniosek o zlecenie wykonania badań oddziaływania istniejącej wieży telekomunikacyjnej usytuowanej w tejże wsi. Jego zdaniem wcześniejsze badania zostały przeprowadzone w nieprawidłowy sposób, manipulowano ilością nadajników, oraz że jest duże prawdopodobieństwo jakoby obecne oddziaływanie odbiegało od norm i mogło niekorzystnie wpływać na zdrowie mieszkańców. Mieszkańcy mają także wątpliwości czy wieża spełnia wszystkie parametry i pytają o rzeczywiste natężenie oddziaływania nadajników. PINB wezwał zarządcę wieży na przesłuchanie, w trakcie którego przedłożono książkę obiektu, wszystkie protokoły zgodnie z art. 62 ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane – dalej pr. bud. wraz ze sprawozdaniem z badania pól elektromagnetycznych wykonanych dla potrzeb ochrony środowiska z 23.02.2017 r., w którym nie stwierdzono odchyleń ponad normę, sprawozdanie z pomiarów pól elektromagnetycznych wykonanych dla potrzeb BHP z 24.02.2017 r.

Jak w takim przypadku organ PINB powinien przeprowadzić postępowanie?

Czy przedłożone przez firmę telekomunikacyjną dokumenty są wystarczające do zakończenia postępowania?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację