Jak organ ma za zniszczone drzewa naliczyć karę? - OpenLEX

Jak organ ma za zniszczone drzewa naliczyć karę?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Dziamski Łukasz
Odpowiedzi udzielono: 23 czerwca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Organ w celu stwierdzenia, czy doszło do zniszczenia drzew czy tylko ich uszkodzenia w wyniku złej pielęgnacji zlecił sporządzenie opinii dendrologicznej. Dendrolog stwierdził, iż doszło do zniszczenia drzew. Stwierdził również, iż 2 drzewa są w złym stanie zdrowotnym i powinny zostać usunięte, bo stwarzają zagrożenie (są pochylone w stronę budynków), chociaż mają szansę na zachowanie swojej żywotności przez okres najbliższych 5 lat.

Jak organ ma za te drzewa naliczyć karę?

Zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy z 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2022 r. poz. 916) – dalej u.o.p. administracyjną karę pieniężną, o której mowa w art. 88 ust. 1 pkt 1-3, 5 i 6, ustala się w wysokości dwukrotnej opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu, o której mowa w art. 84 ust. 1, a w przypadku, w którym usunięcie drzewa lub krzewu jest zwolnione z obowiązku uiszczenia opłaty, administracyjną karę pieniężną ustala się w wysokości takiej opłaty, która byłaby ponoszona, gdyby takiego zwolnienia nie było.

Czy organ powinien naliczyć opłatę bez jej powiększania x 2?

Co w sytuacji kiedy w trakcie okresu zawieszenia 5 lat opłaty do 70% drzewa będą musiały zostać usunięte, chociaż zachowają swoją żywotność - czy wtedy karę wymierzoną będzie trzeba uiścić w całości?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX