Jak organ architektury ma zinterpretować zapisy dwóch aktów prawa miejscowego, które są ze sobą sprzeczne?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kamińska Anna
Odpowiedzi udzielono: 3 lipca 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak organ architektury ma zinterpretować zapisy dwóch aktów prawa miejscowego, które są ze sobą sprzeczne?

Uchwała w 2003 r. uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, w którym dopuszczono do czasu wybudowania kanalizacji sanitarnej budowę szamba. W 2017 r. zarządzeniem Dyrektora Gospodarki Wodnej w strefie pośredniej ujęcia wód podziemnych zakazano budowy szamb. Oba akty mają moc obowiązująca, a działka budowlana leży w obszarze miejscowego planu i w strefie pośredniej, gdzie nie ma kanalizacji sanitarnej.

Czy akt z 2017 r. ma moc ważniejszą, bo został wydany później?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX