Jak organ administracji architektoniczno-budowlanej powinien rozpatrzyć zgłoszenie robót budowlanych polegających na montażu na gruncie szklarni?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Chruszcz Adrian
Odpowiedzi udzielono: 7 października 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak organ administracji architektoniczno-budowlanej powinien rozpatrzyć zgłoszenie robót budowlanych polegających na montażu na gruncie szklarni o wymiarach 2,44 m x 6,07 m, wysokość 2,92 m, o konstrukcji lekkiej aluminium i płyta poliwęglanowa, mocowanie do podłoża szpilami?

Czy powinien wnieść sprzeciw - brak w art. 29 i 30 ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) – dalej pr. bud. jako obiekt zwolniony z uzyskania pozwolenia na budowę?

Czy można uznać taki obiekt za budynek gospodarczy i przyjąć zgłoszenia jako milczącą zgodę organu?

Czy taki obiekt nie wymaga zgłoszenia ani pozwolenia na budowę?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access