Jak opodatkowany jest lokal, w którym prowadzona jest działalność udzielania świadczeń zdrowotnych i sklepu? - OpenLEX

Jak opodatkowany jest lokal, w którym prowadzona jest działalność udzielania świadczeń zdrowotnych i sklepu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 13 września 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Do urzędu wpłynął akt notarialny dokumentujący sprzedaż w ramach wspólności małżeńskiej, ale z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej, tj. profil działalności związany z prowadzeniem działalności w zakresie protetyki kończyn i studia wkładek ortopedycznych, w części też jest to sklep. Podatnik przedkłada również umowę o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej – zaopatrzenie w wyroby medyczne. Z przedmiotu umowy wynika, że świadczeniobiorca obowiązany jest wykonywać umowę zgodnie z warunkami udzielania świadczeń określonymi w szczególności:

- w ustawie z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych za środków publicznych,

- w ustawie z dnia 12.05.2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Dodatkowo osoba wykonująca świadczenia musi mieć wykształcenie medyczne, podatnik technik ortopeda i fizjoterapeuta.

Czy ten rodzaj działalności może korzystać z preferencyjnej w zakresie świadczenia usług zdrowotnych i podlegać opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości stawką preferencyjną – również w zakresie sklepu?

Termin świadczenie zdrowotne nie został zdefiniowany w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. Legalną definicję znajdziemy w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?