Jak opodatkowana będzie wypłata dywidendy dla udziałowców z Austrii i Niemiec?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 24 stycznia 2005 r.

PYTANIE

Jak opodatkowana będzie wypłata dywidendy dla:

1. udziałowca będącego spółką kapitałową z siedzibą w Austrii,

2. osoby fizycznej mającej miejsce zamieszkania: jedna w Austrii, druga w Niemczech

jeżeli osoby te posiadają udziały od marca 2003 r., a przewidywana wypłata dywidendy to:

1. 15 lutego 2005 r.

2. 30 czerwca 2005 r.

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access