Jak opodatkować zysk wypłacone wspólnikom spółki komandytowej, która od 1.07.2022 r. stosuje CIT estoński?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 10 sierpnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Opodatkowanie podzielonych zysków dla wspólników wypracowanych gdy spółka była podatnikiem CIT na zasadach ogólnych, a uchwała i wypłata zysku nastąpiła w okresie gdy spółka przeszła na estoński CIT - opodatkowanie ryczałtem. Spółka komandytowa za okres maja do grudnia 2021 r. była opodatkowana CIT na zasadach ogólnych. Wypracowała 1.000.000 zł zysku netto. Udziałowcami były 2 osoby fizyczne i osoba prawna. Od 1.07.2022 r. udziałowcami są tylko osoby fizyczne i spółka złożyła zawiadomienie ZAW-RD o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodu spółek od 1.07.2022 r. Podjęto uchwałę 20.07.2022 r. o przeznaczeniu zysku za ten okres w kwocie 1.000.000 zł na wypłatę dla udziałowców.

Czy w momencie wypłaty zysku, który nastąpi po 1.07.2022 r., dla wspólników, opodatkowanego zryczałtowanym podatkiem od przychodów w wysokości 19%, podatek ten będzie można pomniejszyć o kwotę odpowiadającą iloczynowi procentowego udziału podatku należnego spółki CIT, który spółka zapłaciła?

Analizując "Przewodnik do Ryczałtu od dochodów spółek", wg punktu 14.2.1 wynika, że wspólnicy zapłacą 19% zryczałtowanego podatku dochodowego od dywidendy bez pomniejszania o procentowy udział w zapłaconym CIT?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX