Jak opodatkować wypłaty z zysku, który zostanie wypracowany od lipca 2022 r. w spółce komandytowej, która przekształciła się 1.07.2022 r. ze spółki cywilnej?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 17 sierpnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak opodatkować wypłaty z zysku, który zostanie wypracowany od lipca 2022 r. w spółce komandytowej, która przekształciła się 1.07.2022 r. ze spółki cywilnej?

Komplementariuszami są osoby fizyczne, byli wspólnicy spółki cywilnej, komandytariuszem osoba fizyczna, która przystąpiła do spółki komandytowej 1.07.2022 r.

Czy można zastosować mechanizm odliczenia , który polega na tym, że przy wypłacie zysku wspólnikom od kwoty podatku, który powinien być pobrany według stawki 19%, odliczana jest przypadająca na niego część podatku zapłaconego przez spółkę?

Czy do końca roku musimy podwójnie opodatkować dochód?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX