Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 2 listopada 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Samorządowa instytucja kultury otrzymała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego na organizację imprezy kulturalnej przy współudziale artystów z krajów nadbałtyckich. Z otrzymanego dofinansowania zostanie zorganizowany koncert DJ'ów z Islandii, Niemiec, Szwecji i Norwegii.

W jaki sposób i gdzie powinny zostać opodatkowane przychody tych artystów?

Zgodnie z umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania z Islandią, Niemcami i Szwecją dochód osiągany przez osobę mającą miejsce zamieszkania w umawiającym się Państwie z wykonywania wolnego zawodu albo innej działalności o samodzielnym charakterze podlega opodatkowaniu tylko w tym państwie, chyba że osoba ta posiada stałą placówkę w drugim umawiającym się państwie w celu wykonywania swojej działalności. Jeżeli posiada ona taką placówkę, to dochód może być opodatkowany w drugim państwie, jednak tylko w takim zakresie, w jakim może być przypisany tej stałej placówce. Polska nie jest dla zaproszonych przez nas artystów miejscem, gdzie posiadają stałe miejsce zamieszkania. Z kolei art. 16 konwencji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania między Polską a Norwegią stanowi, że dochód uzyskany przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie z tytułu działalności artystycznej, wykonującą działalność osobiście w drugim Umawiającym się Państwie, może być opodatkowany w tym drugim Państwie. Chyba, że pobyt w tym Państwie jest całkowicie lub w głównej mierze finansowany z funduszy publicznych jednego lub obydwu Umawiających się Państw, ich jednostek terytorialnych lub organów władz lokalnych. W takim przypadku dochód podlega opodatkowaniu wyłącznie w tym Umawiającym się Państwie, w którym artysta lub sportowiec posiada miejsce zamieszkania. Pobyt artystów finansowany będzie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego.

Czy w takim przypadku, jeśli artyści przedstawią certyfikaty rezydencji podatkowej ze swoich państw stałego miejsca zamieszkania, nie podlegają opodatkowaniu w Polsce?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?