Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 24 września 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wspólnik spółki cywilnej zamierza wystąpić ze spółki. Zgodnie z umową spółki przy wystąpieniu otrzymuje wysokość wniesionego wkładu oraz odsetki. Dodatkowo wspólnikowi przysługuje 50% udział w zyskach i stratach.

Co będzie podstawą opodatkowania w przypadku wystąpienia ze spółki 31.12.2018 r.?

Według spółki będzie to kwota otrzymanego zwrotu wkładu wraz z odsetkami minus wkład wniesiony do spółki w momencie obejmowania udziałów (w praktyce kwota odsetek). Opodatkowaniu podlegać będzie również 50% dochodu osiągniętego w 2018 r. (zakładając wyjście z dniem 31.12.2018 r).

Co w sytuacji, kiedy wspólnik w ciągu roku dokonuje zaliczkowych wypłat z zysku, których wartość przekroczy wysokość 50% uzgodnionej w umowie i opodatkowanej?

Czy w takiej sytuacji powstaje obowiązek opodatkowania tej nadwyżki?

Czy przy wystąpieniu należy podliczyć łączną wartość wszystkich wypłat z zysku i sprawdzić czy ich wartość nie przekracza umówionej i rozliczonej podatkowo wysokości 50%?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?