Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 marca 2011 r.
Autor odpowiedzi: Styczyński Rafał
Odpowiedzi udzielono: 2 marca 2011 r.

PYTANIE

Firma kupuje dla pracowników rozszerzone pakiety medyczne (obejmujące usługi wykraczające poza przepisy medycyny pracy oraz obejmujące opieką medyczną także członków rodziny pracownika) opodatkowane stawką ZW. Wartość netto pakietów jest doliczana do wynagrodzenia brutto pracownika i opodatkowana PIT i ZUS. Pracownik zwraca firmie wartość PIT i składek ZUS przypadających na pracownika wyliczonych od wartości pakietu medycznego, czyli przykładowo za pakiet o wartości 100 zł, pracownik płaci ok. 30 zł.

Czy w styczniu 2011 r. spółka powinna opodatkować podatkiem VAT wartość przekazywanych pakietów medycznych i zastosować stawkę 23%? Którą kwotę należałoby opodatkować - czy wartość netto pakietu 100 zł netto 23% VAT, czy kwotę netto z faktury zakupu przyjąć za kwotę brutto (81,30 netto 18,70 zł VAT)? Czy też należy objąć podatkiem VAT tylko kwotę faktycznie otrzymaną przez pracodawcę od pracownika czyli ok. 30 zł?

Firma nie podpisała z pracownikami umów regulujących kwestie pakietów medycznych.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?