Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 28 lutego 2017 r.
Autor odpowiedzi: Wowra Jarosław
Odpowiedzi udzielono: 8 grudnia 2008 r.

PYTANIE

Trzy osoby fizyczne były właścicielami trzech sąsiadujących działek rolnych. Ze względu na niekorzystne położenie (3 długie równoległe pasy) - postanowiły podzielić i zamienić działki tak, by po zamianie każdy posiadał taką samą powierzchnię jak przed zamianą, ale w działkach położonych poprzecznie do dotychczasowych - nikt nie stracił ani nie zyskał powierzchni. W formie aktu notarialnego zawarto trójstronną umowę zamiany.

Pas ziemi każdej osoby podzielono na trzy działki i każda osoba zamieniła się z pozostałymi w taki sposób, że zbyła po jednej działce każdemu z sąsiadów i otrzymała po jednej działce od każdego sąsiada. Nie uiszczano żadnych dopłat.

Czy powstał obowiązek zapłaty podatku dochodowego?

Przed zamianą i po zamianie nieruchomości każdej z osób objęte są tymi samymi księgami wieczystymi i mają tę samą powierzchnię. Żadna z osób z tytułu umowy zamiany nie uzyskała żadnej bezpośredniej korzyści majątkowej.

Czy wartość zbywanych działek dla ustalenia dochodu należy brać sprzed umowy zamiany czy po jej dokonaniu (wskutek zamiany działki zyskały na wartości, po zamianie zostały przekwalifikowane na budowlane)?

W akcie notarialnym strony podały wyłącznie wartość nabywanych działek dla celów podatku od czynności cywilnoprawnych - czy ta sama wartość powinna zostać przyjęta do celów podatku dochodowego od osób fizycznych?

Czy przychodem u każdego z podatników będzie wyłącznie wartość dwóch z trzech zamienianych działek - tych które zbył pozostałym?

Czy wniesiona do gminy opłata z tytułu zwiększenia wartości nieruchomości w wyniku ww. zamiany stanowi koszt przy ustalaniu dochodu ze zbycia działek?

Jedna z osób zrzekła się nieodpłatnie na rzecz gminy pasu gruntu przeznaczony pod drogę dojazdową do nowo powstałych działek - co było niezbędnym warunkiem zatwierdzenia podziału i skuteczności transakcji zamiany.

Czy wartość oddanego gruntu jest dla niego przychodem, czy też kosztem uzyskania przychodu z tytułu zawartej umowy zamiany?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?