Jak opodatkować transakcję łańcuchową, w której podmiot z kraju trzeciego sprzedaje towar podmiotowi z kraju UE, ale towar transportowany jest bezpośrednio z kraju trzeciego do podmiotu w Polsce?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 30 września 2021 r.
Autor odpowiedzi: Zaniewicz Edyta
Odpowiedzi udzielono: 1 kwietnia 2019 r.

PYTANIE

W transakcji łańcuchowej podmiot A z kraju trzeciego sprzedaje towar podmiotowi B z kraju UE, ale towar transportowany jest bezpośrednio z kraju A do podmiotu C w Polsce. B jest przedstawicielem A w Europie i każda transakcja zamówiona nawet bezpośrednio u A jest traktowana jak sprzedaż dokonana przez B. Towar nie jest gazem, energią itp. ani bonem jednego przeznaczenia. Podmiot A wysyła towar przesyłką kurierską i płaci za transport, podmiot C dokonuje odprawy, płaci VAT importowy. Zapłata za towar dokonana jest na rachunek bankowy B. Zapłata obejmuje również koszty wysyłki wyspecyfikowane na fakturze. Transakcja udokumentowana jest fakturą od podmiotu A gdzie wysyłającym jest A, płacącym B, a miejscem dostawy jest Polska - siedziba C i fakturą od podmiotu B dla C bez stawki VAT. W pierwszej fakturze jest adnotacja, że wartości podane są tylko dla celów celnych i ubezpieczenia. Obydwie faktury wystawione są z tą sama datą 31/01/2019, zwolnienie z cła następuje 01/03/2019. Warunki dostawy na dokumencie SAD to EXW z miasta wysyłki. Która z transakcji jest transakcją ruchomą.

Proszę o odpowiedź, czy prawidłowo chcemy wykazać te transakcje:

1. (A do C) Import zgodnie z danymi na dokumencie SAD, podatek VAT z SAD jest do odliczenia, podstawa art. 17 ust.1 pkt 5 (B do C) - nie wykazuje się wcale.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX