Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 9 października 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy bezpiecznie stosujemy stawkę 0% w exporcie pośrednim, czy jest to dla nas dostawa ruchoma?

Spółka VTR dokonuje dostaw na rzecz kontrahenta ze Słowacji (kontrahent SK), który dokonuje kolejnej dostawy dla nabywcy z kraju trzeciego - Ukrainy (kontrahent UA). Przebieg transakcji: VTR wystawia fakturę dla kontrahenta SK na warunkach EXW/FCA. Kontrahent SK opłaca i organizuje transport do kraju trzeciego, do odbiorcy z Ukrainy, któremu wystawia fakturę na warunkach DAP Incoterms 2010. Kontrahent SK zleca agencji celnej XXX dokonanie odprawy eksportowej w jego imieniu oraz przedstawia dokumenty niezbędne do jej przeprowadzenia. W zgłoszeniu eksportowym wskazane są dwie faktury: zarówno faktura dokumentująca sprzedaż VTR na rzecz kontrahenta SK, jak i faktura dokumentująca sprzedaż kontrahenta SK na rzecz kontrahenta UA .Fakturę handlową do odprawy wystawia kontrahent SK, gdzie widnieje jako sprzedający, a kupującym jest finalny odbiorca towaru kontrahent UA. Jako zgłaszający/eksporter w zgłoszeniu celnym widnieje kontrahent SK, jako importer zaś kontrahent UA. Spółka VTR otrzymuje bezpośrednio od agencji celnej XXX potwierdzenie wywozu w formie elektronicznej IE-599. Przy odprawie wywozowej używany jest kod "4PL06" (stosowany w przypadku eksportu pośredniego) z następującym po nim NIP Spółki VTR, która dokonuje dostawy towarów i numerem faktury dokumentującej tę dostawę. Faktyczna organizacja transportu do ostatecznego nabywcy ( kontrahenta UA) jest wykonywana przez nabywcę (kontrahenta SK). Dodatkowo spółka VTR przed dokonaniem pierwszej dostawy otrzymała oświadczenie, w którym kontrahent SK, wskazał czynności których będzie dokonał w związku z organizacją transportu towarów: wybór przedsiębiorstwa transportowego, zamówienie zlecenia transportowego, uzgodnienia terminu, sposobu załadunku i wymogów technicznych i gabarytowych pojazdu, uzgodnienie rozmiarów oraz wagi towarów, przekazanie wskazówek dotyczących rozładunku w miejscu przeznaczenia.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację