Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 31 maja 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą zakupiła w październiku 2014 r. samochód osobowy i wprowadziła go do ewidencji środków trwałych. Na ten samochód zaciągnęła kredyt. Samochód był amortyzowany do momentu, kiedy wpłata własna kredytobiorcy łącznie z ratami płaconymi co miesiąc przewyższała zamortyzowaną część wartości samochodu. Potem korygowano amortyzację do wysokości spłaconej raty (w związku z obowiązkiem korygowania niezapłaconych kosztów). W styczniu 2016 r. samochód uległ wypadkowi i został wycofany dnia 1 lutego z firmy jako niezdatny do użytku i sprzedany z końcem lutego za symboliczną kwotę 1000 zł na podstawie umowy sprzedaży.

Czy w tej sytuacji można zaksięgować w koszty niezamortyzowaną część wartości samochodu?

Czy można to zrobić jednorazowo, czy w ratach zgodnie z harmonogramem spłaty kredytu?

Czy odsetki od tego kredytu można księgować w koszty, mimo że podatniczka nie posiada już tego samochodu samochodu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?