Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Liżewski Sławomir
Odpowiedzi udzielono: 24 sierpnia 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W listopadzie 2015 r. rozwiązano spółkę cywilną. W momencie likwidacji spółka posiadała samochód, który przekazała na potrzeby własne wspólników i od którego odprowadzono do urzędu skarbowego należny VAT. W chwili obecnej, po 9 miesiącach od przekazania, samochód został sprzedany na umowę kupna-sprzedaży.

Jak na gruncie podatku dochodowego potraktować tą sprzedaż?

Czy wykazać to jako przychód z działalności gospodarczej w takich udziałach jaki mieli wspólnicy przed likwidacją spółki tj. 40% + 60%?

Czy podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym wynikającą z umowy kupna-sprzedaży tego samochodu możemy pomniejszyć o VAT zapłacony za ten samochód w miesiącu listopadzie przy likwidacji działalności?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?