Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 8 czerwca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy przedsiębiorca, działając jako podatnik VAT czynny, sprzedając nieruchomość po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie będzie musiał zapłacić podatek dochodowy od uzyskanej ceny sprzedaży?

Dnia 8.11.2019 r. doszło do zawarcia umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości gruntowej (nabytej przez Sprzedającego w 1998 r.) pomiędzy sprzedającym, a spółką z o.o. Sprzedający jest przedsiębiorcą wpisanym do CEIDG od 2003 r. Przedmiotem umowy była nieruchomość gruntowa. Dyrektor KIS 26.05.2020 r. wydał Interpretację, zdaniem organu sprzedaż nieruchomości będzie dostawą dokonaną w ramach prowadzenia działalności gospodarczej w myśl art. 15 ust 2 VAT, a sprzedający będzie działać jako podatnik VAT czynny. Sprzedający nie kwestionuje wydanej Interpretacji. Do ceny sprzedaży zostanie doliczony VAT.

Czy dochód uzyskany ze zbycia nieruchomości będzie opodatkowany?

Czy w przedstawionym wyżej stanie faktycznym Sprzedający będzie musiał zapłacić podatek dochodowy od ww. transakcji?

Jeśli tak to na jakiej podstawie?

Czy uzyskana cena ze sprzedaży będzie traktowana jako przychód z działalności gospodarczej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?