jak opodatkować ryczałtem przychód z działalności związanej z oprogramowaniem wraz z usługami towarzyszącymi wymienionymi w pytaniu?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Styczyński Rafał
Odpowiedzi udzielono: 11 kwietnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Klient posiada działalność z głównym PKD: 62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem. Swoją działalność rozlicza według podatku zryczałtowanego od przychodów ewidencjonowanych. Na fakturze sprzedaży wyszczególnia następujące pozycje:

1. Usługa programistyczna według zawartej umowy

2. usługa dodatkowa - czas dojazdu dla usług wykonywanych poza siedzibą zleceniodawcy

3. usługa dodatkowa - prace programistyczne

Dodatkowo co jakiś czas pojawia się druga faktura sprzedaży z usługą:

1. usługa dodatkowa - dieta zagraniczna dla usług wykonywanych poza siedzibą zleceniodawcy

Czy wszystkie te pozycje z faktur są objęte podatkiem zryczałtowanym ze stawką 12% zgodną z usługami programistycznymi? Czy do pozycji z usługą dodatkową można zastosować podatek zryczałtowany ze stawką 8,5%?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX