Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 23 listopada 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Program promocji zakłada, że uczestnikowi funduszu na koniec programu (np. 5 letniego) wypłacany jest rabat, za który dla uczestnika funduszu nabywane są dodatkowe jednostki uczestnictwa danych subfunduszy, oczywiście jeśli uczestnik spełni określone warunki. Rabat jest naliczany jako procent pobranego od uczestnika wynagrodzenia za zarządzanie subfunduszami.

Czy w związku z tym, że rabat "wypłacany" jest w formie papierów wartościowych odpowiedzialność podatkowa jest po stronie uczestnika (czyli rabat to jego przychód, od którego musi sam zapłacić podatek), czy może TFI powinno pobrać podatek?

Czy w związku z tym, że rabat "wypłacany" jest w formie papierów wartościowych obowiązek podatkowy podatkowy powstaje dla uczestnika funduszu już z chwilą przyznania mu dodatkowych papierów wartościowych, czy dopiero na moment ich zbycia/umorzenia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?