Jak opodatkować przychody z najmu prywatnego po zawarciu intercyzy przez małżonków, którzy nie podzielili majątku wspólnego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kica Jolanta
Odpowiedzi udzielono: 10 października 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Na początku roku mąż i żona złożyli wspólne oświadczenie o opodatkowaniu przychodów z najmu w formie ryczałtu i wybrali opodatkowanie tych przychodów w całości przez żonę. We wrześniu podpisali intercyzę nie dzieląc majątku wspólnego.

Jak należy postąpić z przychodami z najmu prywatnego po dacie intercyzy? Czy od tej daty każdy ma rozliczać swoje 50% przychodów? Czy męża wiąże złożone wspólnie na początku roku oświadczenie o ryczałcie? Czy należy w jakiś sposób zawiadomić urząd skarbowy o separacji w trakcie roku?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX