Jak opodatkować odsetki od pożyczki płatne na rzecz podmiotu z Wielkiej Brytanii?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Woźniak Joanna
Odpowiedzi udzielono: 20 grudnia 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Polska spółka z o.o. zawarła umowę pożyczki z obywatelem brytyjskim niebędącym polskim rezydentem. Spółka zamierza wypłacić mu odsetki od tej umowy pożyczki.

Jak należy opodatkować wypłacone odsetki i jakie obowiązki informacyjne ciążą na spółce (względem urzędu skarbowego i pożyczkodawcy)?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access