Jak opodatkować nieruchomości zajmowane przez podmiot prowadzący działalność w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 21 listopada 2011 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka wynajmuje lokal wraz z garażem i piwnicą od Województwa Małopolskiego. Pomieszczenia te wykorzystywane są w działalności w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych. Równocześnie spółka podpisała umowę najmu powierzchni parkingowej i płaci miesięczny czynsz za każde miejsce parkingowe. Miejsc tych używa do parkowania własnych samochodów służbowych.

Czy od całej wynajmowanej powierzchni powinniśmy płacić jedną stawkę podatku od nieruchomości?

Czy trzeba wydzielić takie miejsca gdzie nie są wykonywane usługi z zakresu ochrony zdrowia jak np. administracja, magazyn, gabinety zarządu i od nich odprowadzić podatek w innej stawce?

Jak opodatkować miejsca parkingowe?

Czy jesteśmy zobowiązanie do zapłaty podatku, jeżeli w umowie nie ma wzmianki na temat dzierżawy gruntu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX