Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Artur
Odpowiedzi udzielono: 5 listopada 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka (podatnik VAT) nabywa usługę edukacyjną (szkolenie online) od dostawcy zagranicznego z UE (podatnika podatku VAT), która jest usługą na cele osobiste współpracownika/kontrahenta. Szkolenie jest finansowane przez spółkę, współpracownik otrzymuje to świadczenie nieodpłatnie.

Czy w wypadku nabycia ww. usługi, w stosunku do której spółka powinna rozpoznać import usług, spółce przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego od importu usług?

Czy w takim wypadku nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste współpracownika podlega opodatkowaniu VAT i czy spółka powinna naliczyć VAT należny zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację