Jak opodatkować na gruncie podatku od nieruchomości antresolę? - OpenLEX

Jak opodatkować na gruncie podatku od nieruchomości antresolę?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz
Odpowiedzi udzielono: 4 czerwca 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podatnik (osoba prawna) jako właściciel budynku, dobudował w tym budynku antresolę, posadowioną na filarach. Antresolę w ewidencji środków trwałych wykazuje jako budowle.

Czy taka budowla w budynku zwiększa jego powierzchnie użytkową, a tym samym powstaje obowiązek podatkowy od następnego miesiąca, od momentu zakończenia rozbudowy lub użytkowania?

Czy traktujemy antresolę jako budowlę podlegającą opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości i wówczas podstawą jest wartość tej budowli?

Jeżeli uznamy za budowlę, to powstanie obowiązku podatkowego od następnego roku od zakończenia budowy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX