Jak opodatkować grunty rolne i siedlisko, które w spadku otrzymała żona i synowie zmarłego podatnika, w sytuacji opisanej w... - OpenLEX

Jak opodatkować grunty rolne i siedlisko, które w spadku otrzymała żona i synowie zmarłego podatnika, w sytuacji opisanej w pytaniu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kamiński Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 16 stycznia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Na podstawie ujawnionego postanowienia sądu z 2000 r. po zmarłym podatniku spadek nabyli żona oraz 4 synów z tym, że gospodarstwo rolne nabyła żona oraz tylko 3 synów. Przedmiotem opodatkowania są grunty rolne oraz tzw. siedlisko: zabudowania gospodarcze oraz dom mieszkalny.

Czy dom należy zaliczyć jako część gospodarstwa i wydać decyzję podatkową tylko na żonę i 3 synów na całość, czy należy wystawić 2 decyzje podatkowe: jedną dotycząca samych gruntów na żonę i synów dziedziczących gospodarstwo oraz drugą na dom mieszkalny na żonę i wszystkich synów?

Sprawa jest o tyle skomplikowana , że osoby powołane do spadku są skonfliktowane i wszyscy roszczą sobie prawa do wszystkiego.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX