Jak opodatkować budynki gospodarcze oraz mieszkalny, które małżeństwo nieodpłatnie i dożywotnio może użytkować na mocy prawa ustanowionego notarialnie przez córkę?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kamiński Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 25 lutego 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Małżeństwo mające ustawową, majątkową współwłasność małżeńską, bez majątkowych umów małżeńskich, aktem notarialnym: małżonka otrzymała darowiznę od swoich rodziców w wysokości 3/4 części współwłasności w nieruchomości a małżonek odkupił od teściów 1/4 części współwłasności w nieruchomości utworzonej z działki o pow. 0,2478 ha z tego Br-RIVa to 0,1859 ha a RIVa to 0,0619 ha. Na działce są też budynek mieszkalny i dwa budynki gospodarstw rolnych (zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów i budynków w Starostwie). Córka na całym swoim udziale we współwłasności ww. nieruchomości ustanowiła nieodpłatne, dożywotnie prawo użytkowania na rzecz rodziców. Akt notarialny wskazuje, że rodzice będą korzystać z parteru budynku mieszkalnego i dwóch budynków gospodarczych. Rodzice prowadzą gospodarstwo rolne, w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym (są posiadaczami gruntów rolnych o pow. > 1 ha) a małżeństwo, bez nowej działki, posiada: RV 0,0006 ha i Lzr-RV 0,2700 ha.

Czy małżeństwo może korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4 lit. b (dotyczącego budynków gospodarczych) i obniżonej stawki przysługującej rolnikom za 1 ha gruntów rolnych (146,15 zł) jeżeli nie ma z rodzicami umowy dzierżawy, a jest jedynie zapis w akcie notarialnym o prawie do użytkowania ich przez rodziców? Czy raczej do gruntów zastosować stawkę 5 q żyta, a do budynków gospodarstw rolnych stawkę właściwą dla budynków pozostałych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX