Jak opodatkować budynek uwidoczniony w ewidencji gruntów i budynków jako „pozostały”, w którym część „przerobiono” na mieszkanie?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Sputowski Arkadiusz
Odpowiedzi udzielono: 21 czerwca 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Budynek należący do osoby fizycznej sklasyfikowany w EGiB jako pozostały budynek niemieszkalny został w części przerobiony na budynek mieszkalny (56 m budynek pozostały i 37 m część mieszkalna).

Czy można przyjąć do opodatkowania taki podział czy powinno się przyjąć cały budynek do opodatkowania stawką dla budynków pozostałych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX