Jak opisywać faktury w szkole pod pod kątem stosowania przepisów o zamówieniach publicznych? - OpenLEX

Jak opisywać faktury w szkole pod pod kątem stosowania przepisów o zamówieniach publicznych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Puchacz Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 11 stycznia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Szkoła jako samorządowa jednostka budżetowa dokonuje zakupów z zastosowaniem prawa zamówień publicznych. Na fakturach dotyczących zakupów poniżej 130 000 zł stawiana jest pieczątka – nie stosuje ustawy z 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych – dalej u.p.z.p. – art. 2 ust. 1 pkt 1 u.p.z.p. Na fakturach dotyczących zakupów lub usług, na które zawarto umowy będące wynikiem postępowania z zastosowaniem prawa zamówień publicznych stosuje się pieczątkę - Zamówienia dokonano w oparciu o ustawę o zamówieniach publicznych z zastosowaniem art. 275 pkt 1 u.p.z.p. lub art. 275 pkt 2 u.p.z.p. lub art. 132 u.p.z.p.

Czy takie opisywanie faktur jest prawidłowe i jaka treść pieczątki powinna mieć zastosowanie w przypadku otrzymania faktur od monopolistów (woda, energia elektryczna, gaz i energia ciepła)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX