Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Szachniewicz Dominika
Odpowiedzi udzielono: 14 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy zapis niżej przedstawiony (ujęty w regulaminie premiowania) o potrąceniu zaliczki premii pracownikowi w przypadku nieobecności (chorobowego, urlopu bezpłatnego itp.) powyżej 5 dni i oddanie do dyspozycji kierownika jest zgodne z przepisami prawa pracy?

1. Premia wypłacana jest za okres kwartału. Zaliczka na poczet premii wypłacana będzie w ratach miesięcznych wraz z wynagrodzeniem w wysokości 30% płacy zasadniczej. Pracownik nie otrzymuje zaliczki na poczet premii za miesiąc, w którym pobierał zasiłek z ubezpieczenia społecznego, wynagrodzenia za czas choroby, korzystał z urlopów bezpłatnych oraz innych nieobecności usprawiedliwionych, za które nie otrzymał wynagrodzenia powyżej 5 dni roboczych. Kwota premii pozostaje do dyspozycji kierownika działu i jest przez niego przyznawana pracownikom, którzy wykonywali czynności nieobecnego z powyższych powodów pracownika.

2. Podstawą naliczenia premii dla każdego pracownika jest jego płaca zasadnicza i nominalny czas pracy w danym miesiącu pomniejszony o okresy pobierania zasiłków z ubezpieczenia społecznego, wynagrodzenia za czas choroby, urlopów bezpłatnych oraz innych nieobecności nieusprawiedliwionych lub usprawiedliwionych, za które nie otrzymał wynagrodzenia.

3. W komórkach organizacyjnych premia jest przyznawana przez przełożonego na podstawie indywidualnej oceny każdego pracownika.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?