Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kurowska Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 27 stycznia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W postępowaniu dotyczącym budowy drogi jest wymagane doświadczenie w postaci jednokrotnego wykonania podobnej inwestycji o wartości nie mniejszej niż X zł. Wykonawca nie zrealizował takiej inwestycji - w tym zakresie powoła się na doświadczenie podmiotu trzeciego i wedle art. 22a ust. 4 p.z.p. wskaże go jako swego podwykonawcę.

Jaki zakres robót winien być zlecony podmiotowi udzielającemu zasobu (późniejszemu podwykonawcy)?

Podwykonawstwo musi dotyczyć całego zadania (skoro bazujemy na doświadczeniu w wykonaniu całej podobnej inwestycji), czy też wystarczające jest powierzenie tylko określonej części robót (ale wówczas jakiej części winno to dotyczyć)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację