Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Smaga Łukasz
Odpowiedzi udzielono: 5 października 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wymagania dotyczące schodów zewnętrznych do budynków, w tym do budynków użyteczności publicznej, zostały określone w przepisach r.w.t. Generalną zasadę dotyczącą wykonania budynku w sposób zapewniający bezpieczeństwo użytkowania zawiera § 291 r.w.t., zgodnie z którym "budynek i urządzenia z nim związane powinny być projektowane i wykonane w sposób niestwarzający niemożliwego do zaakceptowania ryzyka wypadków w trakcie użytkowania, w szczególności przez uwzględnienie przepisów niniejszego działu". W zakresie bezpieczeństwa schodów zewnętrznych szczegółowe regulacje zawarto w § 296 ust. 3 r.w.t., § 297 r.w.t., § 305 ust. 1 r.w.t. Ponadto należy pamiętać, że schody zewnętrzne mogą pełnić funkcję dróg ewakuacyjnych. W takiej sytuacji powinny więc spełniać wymagania przewidziane dla tego typu dróg, w tym m. in: § 244 ust. 1 r.w.t., § 249 ust. 3 r.w.t.

Jak należy interpretować § 305 ust. 1 r.w.t., zgodnie z którym nawierzchnia schodów zewnętrznych powinna być wykonana z materiałów niepowodujących niebezpieczeństwa poślizgu?

Czy są jakieś odwołania do norm, które wskazują co należy rozumieć pod pojęciem "niepowodujących niebezpieczeństwa poślizgu"?

Jak określić wymagania dla schodów zewnętrznych budynku użyteczności publicznej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?