Jak określić wartość nieodpłatnego świadczenia w związku z uzyskaniem gwarancji spłaty kredytu udzielonego przez BGK w ramach... - OpenLEX

Jak określić wartość nieodpłatnego świadczenia w związku z uzyskaniem gwarancji spłaty kredytu udzielonego przez BGK w ramach pomocy de minimis?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2014 r.
Autor odpowiedzi: Woźniak Joanna
Odpowiedzi udzielono: 24 sierpnia 2013 r.

PYTANIE

Jak określić wartość nieodpłatnego świadczenia w związku z uzyskaniem gwarancji spłaty kredytu udzielonego przez BGK w ramach pomocy de minimis?

Spółka otrzymała w dacie podpisania umowy zaświadczenie o pomocy de minimis (ekwiwalent dotacji brutto zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów - 13,33% kwoty udzielonej gwarancji). Spółka zobowiązana jest z tytułu udzielonej gwarancji do zapłaty prowizji:

- w pierwszym okresie rocznym 0%,

- w drugim roku 0,5%.

Czy wartość nieodpłatnego świadczenia stanowi wartość wykazana na zaświadczeniu de minimis plus 0,5% za pierwszy rok obowiązywania gwarancji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX