Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Czajka-Marchlewicz Bogna
Odpowiedzi udzielono: 23 grudnia 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak określić teren inwestycji we wniosku o wydanie decyzji środowiskowej na budowę kanalizacji sanitarnej?

Gmina planuje wybudować kanalizację sanitarną, która ma objąć zakresem fragment jednej z miejscowości. Kolektor ma przebiegać w drodze (działka gminna), która jest osią tej miejscowości. Od sieci po obu stronach drogi do kanalizacji mają być przyłączone nieruchomości. Zadanie jest na etapie uzyskiwania zgód właścicieli działek na podłączenie do gminnej sieci, tym samym nie jest jeszcze znana ostateczna liczba posesji, które będą podłączone do sieci. Omawiamy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, jest terenem budowlanym, obecnie sukcesywnie zabudowywanym w drugiej i trzeciej linii zabudowy. Na tym etapie inwestycji gmina nie jest w stanie określić zakresu posesji, które na pewno zostaną podłączone do sieci. Inwestor, czyli gmina chce uniknąć sytuacji, kiedy właściciele kolejnych posesji zdecydują się na podłączenie do kanalizacji, a teren objęty inwestycją, wskazany w decyzji środowiskowej nie będzie uwzględniał ich nieruchomości. Do tej pory przy budowie kanalizacji gmina stosowała praktykę wymieniania w decyzji środowiskowej działek, przez które sieć kanalizacyjna ma przebiegać, co powodowało na późniejszym etapie problemy w sytuacji, gdy któryś z właścicieli wycofał się ze zgody na wejście w teren.

Czy poprawnym jest określenie terenu inwestycji we wniosku o wydanie decyzji środowiskowej na budowę kanalizacji, wyznaczając go na załączonej do wniosku mapie, jako pewien obszar zamknięty, w obrębie którego będzie zrealizowana inwestycja?

Czy na takiej mapie poza zaznaczeniem przebiegu głównego kolektora należy wskazać szczegółowo wszystkie odcinki planowanej sieci (nie przyłącza, ale odcinki sieci np. do posesji w trzeciej linii zabudowy)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?