Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 30 czerwca 2020 r.
Autor odpowiedzi: Zaniewicz Edyta
Odpowiedzi udzielono: 6 maja 2014 r.

PYTANIE

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością świadczy usługi brokerskie w zakresie reasekuracji. Zgodnie z u.p.t.u. usługi te są zwolnione z podatku od towarów i usług. Na konto spółki wpływa składka z tytułu usług reasekuracyjnych, która następnie zostaje przekazana do reasekuratora pomniejszona o należną prowizję. Na należną prowizję spółka wystawia fakturę ze stawą "ZW". Spółka negocjuje warunki zarówno z ubezpieczycielem, jaki i reasekuratorem. Z tytułu tych usług powstaje nadwyżka pomiędzy kwotą, którą uzyskuje od reasekuratora a od zakładów ubezpieczeń, na którą nie może wystawić faktury żadnej ze stron. To dodatkowy przychód, o którym nie wie żadna ze stron.

Czy przychód ten powinien zostać wykazany w deklaracji VAT ze stawką "ZW"?

Jak powinien zostać udokumentowany dla potrzeb VAT?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?