Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 8 października 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka we wrześniu podpisała umowę najmu części budynku biurowego. Zgodnie z zapisem w umowie, umowa została zawarta na czas określony 10 lat i zacznie wywoływać skutki prawne, w tym zapłaty czynszu i ponoszenia kosztów eksploatacyjnych oraz wszelkich innych opłat, począwszy od dnia wydania, tj. od chwili przekazania powierzchni do użytkowania po przeprowadzeniu przez spółkę adaptacji według potrzeb najemcy. Adaptacja potrwa około 3 miesięcy.

Od jakiego momentu spółka powinna uwzględniać powierzchnię, której dotyczy umowa najmu, do powierzchni wynajmowanej, zgodnie z art. 24b ust 1 pkt 2 CIT?

Czy decydująca jest data podpisania umowy najmu, czy data podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego po przeprowadzeniu prac adaptacyjnych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację