Jak określić, które zadania mieszczą się w środkach ujętych w części oświatowej subwencji ogólnej na kształcenie specjalne?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Piszko Agata
Odpowiedzi udzielono: 17 września 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

JST corocznie przeznacza odpowiednie środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki. Czy wzór zawarty w art.8 ust.2 pkt 3) ustawy o finansowaniu zadań oświatowych - na "inne zadania" służy do wyliczenia środków jakie dodatkowo, poza środkami określonymi w subwencji oświatowej na uczniów niepełnosprawnych, trzeba wydzielić w Rozdziale 80150 w szkole podstawowej z oddziałem integracyjnym, czy do rozliczenia tych wydatków?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX