Jak określić emisję dopuszczalną ze źródła?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 19 października 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak określić emisję dopuszczalną ze źródła?

Firma posiada 3 kotły gazowe, każdy o nominalnej mocy cieplnej 1 MW. Jest to instalacja nowa. Kotły posiadają gwarancję producenta dotyczącą emisji dwutlenku azotu. Pomiary nie zostały jeszcze wykonane, brak jest przepisów wskazujących metodę obliczania emisji. Określając w decyzji eksploatacyjnej warunki, ustala się rodzaje i ilość gazów lub pyłów dopuszczonych do wprowadzania do powietrza ze źródeł (mg/m3u) oraz instalacji jako całości.

Czy obliczenia opierać na iloczynie strumień spalin * standard, a dla pozostałych związków (nieobjętych standardami) wykorzystać wskaźniki literaturowe?

W jaki sposób powinna być określona emisja dopuszczalna w decyzji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX