Jak określić emisję dla malowania przy użyciu farb olejno-flatowych i podkładów silikonowych? - OpenLEX

Jak określić emisję dla malowania przy użyciu farb olejno-flatowych i podkładów silikonowych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 25 listopada 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zakład maluje elementy stalowe. Używa w tym celu farby olejno-ftalowe produkowane z żywicy ftalowej modyfikowanej olejami roślinnymi w benzynie bezaromatycznej z dodatkiem sykatyw, środków pomocniczych i pigmentów oraz farby podkładowe silikonowe z pyłem cynkowym na bazie żywicy silikonowej zawierającej rozpuszczalniki. Niestety nie mamy karty charakterystyki, tylko opis techniczny (sprzedawca nie chce przekazać nam karty charakterystyki).

Jak określić emisję dla malowania?

Malowanie odbywa się w pomieszczeniu z wentylacją grawitacyjną. Ilość zużywanej farby rocznie wynosi około 200 dm3.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX