Jak określić datę oddania nabytego systemu komputerowego, zaliczanego u podatnika do wartości niematerialnych i prawnych, do użytkowania?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gientka Mikołaj
Odpowiedzi udzielono: 10 grudnia 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak określić datę oddania nabytego systemu komputerowego, zaliczanego u podatnika do wartości niematerialnych i prawnych, do użytkowania?

Czy można to zrobić już w momencie otrzymania od wykonawcy wersji systemu do testowania, czy dopiero w dacie wystawienia pierwszego dokumentu w nowym systemie?

Spółka z o.o. wdraża ulepszoną wersję obecnie używanego systemu ERP do obsługi przedsiębiorstwa. Ponosi w związku z tym wiele wydatków na sprzęt i oprogramowanie, również programy wspomagające pośrednio główny program. Prace trwają wiele miesięcy i koszty fakturowane są etapami.

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access