Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 5 czerwca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 67 w zw. z art. 52l pkt 3 PIT, limit zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych świadczeń pieniężnych otrzymanych przez pracownika z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w 2020 r. wynosi 2000 zł. Pracownik otrzymał w kwietniu 2020 świadczenie pieniężne w wysokości 1500 zł. Kwota 1000 zł nie została opodatkowana zgodnie z obowiązującymi na dzień wypłaty przepisami, a od 500 zł pobrano zaliczkę na podatek dochodowy w wysokości 85 zł.

Jak pracownik może odzyskać nadpłacony podatek?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?